Z-10 thread


by78

Lieutenant General
Two more images from Zhuhai.

52566914868_b233c70b14_k.jpg
52566392556_952009f558_k.jpg
 

theforgotten0007

New Member
Registered Member
So where does one purchase/peruse Chinese miltech journals/literature anyway? Referring to Binggong Keji (Weapons Technologies); Zhongguo Hangtian (Aerospace China); Junshi Jishu (Military Technology); Xiandai Jianchuan (Modern Ships); Modern Weaponry (Xiandai Bingqi); Daodan yu Hangtian Yunzai Jishu (Missile and Aerospace Delivery Tech) etc.
 

Top